แนะนำหนังสือ ReactJS และ TypeScript ที่ admin ชอบครับ

แนะนำหนังสือ ReactJS และ TypeScript ที่ Admin ชอบมากๆ 3 เล่ม

Learn React with TypeScript 3: Beginner's guide to modern React web development with TypeScript 3

Learn React with TypeScript 3

 • เนื้อหามาครบเลยสำหรับพื้นฐานที่จำเป็น ในการใช้ ReactJS ด้วย TypeScript
 • มี code ตัวอย่างทั้งแบบ class based component และ function based component
 • การ set up project ด้วยตัวเองหรือ create-react-app
 • การใช้งานร่วมกับ package อื่นๆ ที่จำเป็นเช่น axios, Apollo
 • Unit testing with Jest
 • link หนังสือ https://www.amazon.com/Learn-React-TypeScript-Beginners-development-ebook/dp/B07L1MBHK7/

Learn React Hooks: Build and refactor modern React.js applications using Hooks

Learn React Hooks

 • เล่าที่มาที่ไปของ Hook
 • เข้าใจการทำงานเบื้องหลัง React Hooks
 • และ Hooks สามารถช่วยให้ code เราง่ายขึันได้อย่างไร ผ่านการเขียน code ในแบบ style ที่ผ่านมา แล้วปรับมาเป็น Hooks
 • Life cycle ใน Hooks
 • Custom Hooks
 • Link หนังสือ https://www.amazon.com/Learn-React-Hooks-refactor-applications-ebook/dp/B07YZ9V9WW/

Mastering TypeScript 3: Build enterprise-ready, industrial-strength web applications using TypeScript 3 and modern frameworks, 3rd Edition

Mastering TypeScript 3

 • พื้นฐาน TypeScript ที่ครบถ้วน
 • เนื้อหาเกี่ยวกับ Advance type และ feature ใหม่ๆ ใน TypeScript 3
 • เนื้อหาเกี่ยวกับ Interface, Classes, Inheritance
 • เนื้อหาเกี่ยวการสร้าง declaration file ที่ครบมากๆ
 • สร้าง Node module ในรูปแบบต่างๆ ด้วย Typescript เช่น es6 module, AMD, SystemJS
 • https://www.amazon.com/Mastering-TypeScript-enterprise-ready-industrial-strength-applications-ebook/dp/B07J2LNM4F/