คำสั่งพื้นฐานของ Vim ใน normal mode

Tags: vim

คำสั่งง่ายๆ ของ Vim ใน normal mode

 • w เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งคำ
 • b เลื่อนย้อนกลับไปหนึ่งคำ
 • dd ลบหนึ่งบรรทัด
 • v เลือก highlight
 • yy copy หนึ่งบรรทัด
 • p วางข้อความที่ copy มาหนึ่งครั้ง
 • u ยกเลิกที่แก้ไขล่าสุด undo
 • ctrl+r redo
 • $ เลื่อนไปตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด
 • ^ เลื่อนไปตำแหน่งหน้าสุดของบรรทัด
 • . ทำซ้ำคำสั่งสั่งแก้ไขล่าสุดหนึ่งครั้ง

คำสั่งเหล่านี้สามารถระบุตัวเลขข้างหน้าได้ เพื่อบอกว่าจะให้ทำคำสั่งนนั้นกี่ครั้ง ตัวอย่าง เช่น

2w เลื่อนไปข้างหน้าสองคำ
3. ทำซ้ำที่แก้ล่าสุดสามครั้ง

vim