เชื่อมต่อ และ query database ค่ายต่างๆ SQL Server, MySQL, Oracle, PostgresQL, SQLite ด้วย C# .NET Core ใช้งานได้ทั้ง Linux และ Windows

enter image description here

ในบทความนี้จะเป็น code ตัวอย่างการเชื่อมต่อ database ด้วย C# .NET Core ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนเครื่อง Linux และ Windows โดยใน code ตัวอย่างนี้ มีการใข้ parameter ใน query ด้วยครับ

code ตัวอย่างสำหรับเชื่อมต่อ database:

  • SQL Server
  • MySQL
  • Oracle
  • SQLite
  • PostgreSQL

ยังขาดเพียง PostgreSQL แต่จะเพิ่มเข้าไปนะครับ

Directly link to source code

SQL Server

SqlServerConnectionExample.cs

MySQL

MySqlConnectionExample.cs

Oracle

OracleConnectionExample.cs

SQLite

SqliteConnectionExample.cs

Link to repository

Codesanook.Examples

!!! Please note that:

  • No handle exception for simplifing a demo Do not write unit test to
  • test datbase, in this demo we use it as a runner.