CSS - Appearance property

Tags: css

ในที่นี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเปลี่ยน style ของ Form element เช่น input, textarea, button, select เป็นต้น และหากต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ( Appearance ) ในแบบของตัวเองหรือเพื่อให้เข้ากับ theme ของเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบไว้จะมีปัจจัยต่างๆ อีกมากมายที่ต้องคำนึง เช่น Browser หรือแม้กระทั่ง OS ไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงตามความต้องการ

##มารู้จักกับ Appearance property

Appearance เป็น property ที่มาพร้อมกับ CSS3 เพื่อให้ element ต่างๆ แสดงผลโดยยึดตาม OS ของเครื่องเป็นหลัก

ตัวอย่างการใช้งาน

button
{
	appearance: none;
	-moz-appearance: none;
	-webkit-appearance: none;
}

เพียงเท่านี้เราจะสามารถแก้ไข style ต่างๆ ได้โดยมีหลักอ้างอิงแล้วนั่นเอง