เพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรมด้วย Vim กันเถอะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2016 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม session Vim เบื้องต้นจากคุณ Will Fuqua ทั้งนี้ขอยก credit ให้ผู้บรรยายเลย เพราะอธิบายได้ดีมากๆ

ทำให้พบว่า Vim เป็น text editor ที่ดีและ powerful มากๆ

 • ช่วยในการเขียน code โดยที่เราไม่ต้องใช้ mouse เลย
 • การแก้ไข การเลื่อนตำแหน่งของ cursor mouse ใช้ผ่าน keyboard ทั้งหมด
 • การประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆ สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้

โดยผมตั้งใจว่าเขียน tip คำสั่งต่างๆ ของ Vim ไปเรื่อยๆ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

เรามาเริ่มใช้งาน Vim กันเลยครับ

ติดตั้ง Vim

###สำหรับเครื่อง Windows ติดตั้งผ่าน choco

> choco install vim or ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim74.exe

###สำหรับเครื่อง Mac OS ติดตั้งผ่าน brew

> brew install macvim or macvim-dev.github.io/macvim/

###สำหรับเครื่อง Linux

> sudo apt-get install vim-gnome

ปรับแต่ง configuration

เมื่อมี Vim ในเครื่องแล้ว เราก็มาปรับแต่ง configuration Vim กันหน่อยนะครับ

โดยเราจะใช้ configuration Vim จากที่นี้ครับ Credit คุณ Will Fuqua ผู้สร้าง configuration file นี้

download dconfiguration Vim file

ได้ file มาแล้วเราก็จะ copy file ไปวางที่ folder ในแต่ละ OS ดังนี้

Windows:

C:\Users\username\_vimrc

ในเครื่อง Window ต้องใช้ชื่อที่มี _ นำหน้า ไม่มีนามสกุลใดๆ ครับ

Mac OS / Linux:

~\.vimrc

ในเครื่อง Mac/Linux ใช้ .vimrc มี . นำหน้า

หลังจากติดตั้ง และปรับแต่ง configuration กันแล้ว มาเริ่มใช้ Vim กันเลยครับ

###ทดลองใช้งาน Vim

เปิด Vim ขึ้นมา แล้วลองพิมพ์ดู ปรากฏว่าพิมพ์อะไรเข้าไปไม่ได้เลย why???

vim-1

เนื่องจาก Vim มีการใช้งานที่แบ่งเป็น mode ต่างๆ ดังนั้น เมื่อเปิดใช้งานขึ้นมา เรายังไม่สามารถจะพิมพ์ข้อความใดๆ ลงไปได้ทันที ต้องเปลี่ยนไปอยู่ insert mode ก่อนครับ

mode ต่างๆ ในการใช้งาน Vim มีดังนี้

 • insert mode - เพื่อพิมพ์ข้อความ - เข้าสู่โหมดนี้ด้วยการพิมพ์ปุ่ม i (ตัวอักษร i)
 • normal mode - เพื่อเลื่อนตำแหน่ง cursor หรือแก้ไขข้อความ - เข้าสู่โหมดนี้ด้วยการพิมพ์ปุ่ม Escape
 • Command mode - สำหรับใช้คำสั่งพิเศษ เช่น บันทึก - เข้าสู่โหมดนี้ด้วยการพิมพ์ปุ่ม : (colon)

ทดลองพิมพ์ Hello World ได้เลยครับ

 • กดปุ่ม i เพื่อเข้าสู่ insert โหมด

 • Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง

 • พิมพ์ Hello World

 • Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดว่าง

 • กดปุ่ม escape เพื่อเข้าสู่ normal mode ทดลองเลื่อนไปมาด้วยการใช้กดปุ่ม j k l h

 • k เลื่อนขึ้นบน

 • j เลื่อนลงล่าง

 • l ไปทางขวา

 • h ไปทางซ้าย

 • บันทึก file ด้วยการพิมพ์ :w path ที่ต้องการให้เก็บfile เช่น :w c:/hello-world.txt *> :q เพื่อปิด Vim

vim-2

หวังว่าผู้อ่านจะเริ่มคุันเคยกับ Vim มากขึ้น ฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

José

Perfect! 👌