รูปแสดงการวางโครงสร้างของ HTML5 element แบบเข้าใจง่าย

Tags: html

Semantic Elements For Document Outlining

image title

credit

@Assanai Manurat สำหรับการแชร์มานะครับ

http://codepen.io/mi-lee/post/an-overview-of-html5-semantics for original content