คำสั่งลัด shortcut key ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนโปรแกรม สำหรับ Visual Studio Resharper, IntelliJ IDEA, Android Studio, IntelliJ based-IDE

คำสั่งลัด shortcut key เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการเขียนโปรแกรมสำหรับ

 • Visual Studio Resharper
 • IntelliJ IDEA
 • Android Studio
 • และ IDE อื่นๆ ที่เป็น IntelliJ-based IDE

คำสั่งในการค้นหา file และ class ใน project

ในตัวอย่างนี้ผมใช้ Resharper plugin สำหรับ Visual Studio ที่ปรับค่า shortcut key ให้มีรูปแบบเดียวกับ IntelliJ-based IDE (IntelliJ Scheme)

เทคนิควิธีการจำแบบง่ายๆ คือ ทุกๆ shortcut key จะมี pattern ประมาณนี้ครับ

ctrl + shift + alt + other-key

โดยที่

 • ctrl คือ ปุ่ม Ctrl (control) ในแต่ละคำสั่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ (optional)
 • shift คือ ปุ่ม Shift ในแต่ละคำสั่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ (optional)
 • alt คือ ปุ่ม Alt (alternate) ในแต่ละคำสั่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ (optional)
 • other-key คือ ปุ่มอื่นๆ เช่นพวก ปุ่ม function f1-f12 หรือตัวอย่างอักษรอื่นๆ b, n, t, h, a (required)

ตัวอย่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา class, file หรือ method, function,property, field ต่างๆ ใน project จะมีลักษณะในรูปแบบอย่างที่กล่าวไว้เลย ดังนี้

 • ctrl+n
 • ctrl+shift+n
 • ctrl+shift+alt+n

ซึ่งเป็นตาม pattern ที่ได้แสดงไว้ข้างต้น แต่ก็ลดตัวใดตัวหนึ่งออกไป โดยที่จะมี n เสมอ

อธิบายการใช้งานแต่ละคำสั่ง

ค้นหา class (type) ใน project

ctrl+n พิมพ์ชื่อ class แล้ว enter

ctrl+n

ค้นหา file/folder ใน project (search file)

ctrl+shift+n พิมพ์ชื่อ file แล้ว enter ctrl+shift+n

ค้นหาทุกอย่างใน project ทั้ง class, method, function,property, field, symbol

ctrl+shift+alt+n พิมพ์ชื่อ class, method, function,property, field, symbol

ctrl+shift+alt+n

 • ทั้งสามคำสั่งจะมี Windows เล็กๆ เปิดขึ้นมาให้เราพิมพ์ชื่อ class, file หรือ method, property เข้าไปได้เลย
 • เมื่อWindows นี้เปิดอยู่เราสามารถสลับไปมาระหว่างค้นหา file และ class, method, property ได้ด้วยการพิมพ์ short cut key แต่ละแบบเข้าไป

ใครมีคำถาม แนะนำติดชม สามารถ comment กันมาได้เลยครับ

ผมจะทยอยเขียนตอนต่อๆ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ