ปิดการกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติใน Google Doc

Tags: google-doc

สำหรับใครก็ตามที่สร้างเอกสารแนว word document ด้วย Google Doc คงเคยมีประสบการณ์ที่เมื่อพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วตัว Google Doc เปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่ให้โดยอัตโนมัติ

ถ้าใครไม่ถนัดหรือไม่ชอบวิธีการนี้สามารถเข้าไปปิดได้ครับ

ขั้นตอนการปิด auto capitalize words

เมื่อสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา ให้ไปที่ Tools เลือก Preferences...

image title

แล้ว unchecked Automatically capitalize words แล้วกดปุ่ม OK

image title

เพียงเท่านี้ Google Doc ก็จะไม่ auto ตัวพิมพ์ใหญ่ให้เราแล้วครับ